ประวัติบริษัท

 

 • พ.ศ.2518 : คุณประวิทย์ จิรัปปภา ก่อตั้ง กลุ่ม บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2518
 • พ.ศ.2526 : ก่อตั้งโรงงานผลิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 302 หมู่ 4 ซ.5 ถ.พัฒนา 3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 • พ.ศ.2530 : ก่อตั้งบริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530
 • พ.ศ.2532 : รับรางวัลโรงงานยอดเยี่ยมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2536 : เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 ย้ายสำนักงานใหญ่บริษัทมา ณ ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/268 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • พ.ศ.2553 : - ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
  - สร้างอาคารสำนักงานที่โรงงาน
 • พ.ศ.2555 : เข้าโครงการโรงงานสีขาว
 • พ.ศ.2556 : เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2557 : ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
 • พ.ศ.2558 : ได้รับรางวัลประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (The Prime Minister's Industry Award 2015) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2559 : - เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ (The Prime Minister's Industry Award 2016) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                    - ได้รับรางวัลโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • พ.ศ.2560 : - ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
                    - ธงขาวดาวเขียว
                    - อุตสาหกรรมสีเขียว
                    - ได้รับประกาศณียบัตรโครงการ Thailand Trust Mark
 • พ.ศ.2561 : ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2562 : ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.2562

จำนวนผู้เข้าชม : 666985 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์